Nu kan du som är makeupartist ta Gesällbrev i ditt yrke!

Från 2020 arrangerar SHR, Sveriges Husterapeuters Riksorganisation Gesällbrev i Makeupartistyrket.

Varför Gesällbrev?

Gesällbrevet är hantverkarnas internationellt kända kompetensbevis. Det ger en tydlig status bland de yrkesutövande och ger samtidigt en tydlig signal till allmänheten och arbetsgivare om din skicklighet och framåtanda.

Vem kan få Gesällbrev?

Man ska ha en dokumenterad yrkesutbildning till makeupartist samt arbetserfarenhet i yrket som tillsammans motsvarar 2000 timmar inom angivet yrke. För att få göra Gesällprov ska förkunskapskravet vara uppfyllt och vara godkänt av branschorganisationen SHR.

Man ska ha ett godkänt gesällprov. Gesällprovet är ett yrkesprov som skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning visar om den prövande är väl insatt i yrket och har de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att kunna utföra i yrket förekommande arbetsuppgifterna. Arbetet ska vara omsorgsfullt och visa på god hantverksskicklighet. För att erhålla ett Gesällbrev ska samtliga obligatoriska delar i gesällprovet vara godkända. Provet består av en teoridel och en praktisk del.

Kostnad?

Avgiften till SHR för Gesällprovet är 4000 kr och faktureras i samband med ansökan. Kostnaden till Sveriges Hantverksråd för gesällbrevet är 700 kr + moms (875 kr inkl. moms). Övriga kostnader i samband med provet står man själv för.

Ansökan

Ansökan att göra Gesällprov görs på blankett rekvirerad från SHR:s kansli på shr@shr.nu

Frågor?

Har du frågor kan du vända dig till SHR:s kansli.